krivično pravo

Tok i efikasnost krivičnog postupka sa aspekta krivičnih dela u vezi sa narkoticima

Tok i efikasnost krivičnog postupka sa aspekta krivičnih dela u vezi sa narkoticima

Ko neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nudi na prodaju ili ko radi prodaje kupuje, drži ili prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina. Ko neovlašćeno uzgaja mak ili psihoaktivnu …

Tok i efikasnost krivičnog postupka sa aspekta krivičnih dela u vezi sa narkoticima Read More »

Krivična dela narušavanja javnog reda i mira – Seminarski rad

Krivično pravo je zakonsko pravo (jer je zasnovano na zakonu i samo na zakonu). Ono mora preventivno da deluje na ponašanje čoveka i funkcioniše samo ako primena krivičnih sankcija u jednom društvu predstavlja izuzetak. Suviše česta primena krivičnih sankcija ne bi bila poželjna, jer bi otupela ošricu krivičnog prava. Cilj i svrha krivičnog prava jeste …

Krivična dela narušavanja javnog reda i mira – Seminarski rad Read More »