Fotografija kao preteča filma

Film je iluzija stvarnosti… bilo da je reč o analognoj ili digitalnoj slici. Čovek je možda po prvi put u svojoj istoriji postao posmatrač “magičnih” moći automatizovanih mašina i digitalnih signala. Mada, vraćajući se kroz istoriju, u ovom radu, može se uvideti isti princip iluzije i u ranim počecima razvoja filma. Film je oduvek bio …

Fotografija kao preteča filma Read More »