Pedagoško-psihološki rad sa decom u sportu – Seminarski rad

Pravilan psihofizički razvoj dece je od velike važnosti. Jedan od načina da se deca pravilno razvijaju jeste svakako bavljenje sportom. Sport u službi dece bi trebao da bude imperativ svakog savremenog društva. Ulaganje u dečiji sport i razvoj ulaže se u pravilan razvoj nacije. Deca su predstavnici budućih naraštaja koji trebaju da formiraju neko novo …

Pedagoško-psihološki rad sa decom u sportu – Seminarski rad Read More »