Fiskalna politika

Ima više načina na osnovu kojih fiskalne politike mogu da pomognu na podsticanje ekonomskog razvoja zemlje. U celini se preporučuje da se budžetski prihodi obezbede preko jedne takve poreske strukture gde je osnovica za oporezivanje kao prihod ili rashod za potrošnju su široko definisane i sa što manje izuzeća. To omogućuje da poreske stope budu …

Fiskalna politika Read More »